Kværner dit organiske affald

En køkkenkværn hjælper dig med at holde dit afløb i køkkenvasken fri for forstoppelser. Du kan købe køkkenkværnen her.

Sådan fungere køkkenkværnen:

 • Affald, der kan kværnes
  Stort set alt organisk køkkenaffald kan kværnes, fx fiskeben, skaldyr, kyllingeben, grøntsagsskræller, kaffegrums, visne blomster osv.
  Kort sagt alt det, der i en skraldespand hurtigt bliver yderst ildelugtende.

 • Tilslutning
  For at installere en køkkenkværn kræves et afløb med en diameter på 3½".
  Køkkenkværnen påmonteres afløbet under vasken, og vandlåsen sluttes til køkkenkværnens udgang.

 • El-tilslutning
  Den elektriske tilslutning er enkel. Køkkenkværnens motor tilsluttes via et stik til en jordet stikkontakt anbragt tæt på kværnen og om muligt uden for børns rækkevidde.

 • Sådan startes kværnen
  Køkkenkværnen aktiveres på kontakten, og mens vandet løber skubber eller spuler man madrester ned i kværnen. Her slynges affaldet via centrifugalkraft ud mod faste rivejern på kværnens inderside.På den måde rives affaldet lynhurtigt til en tynd puré, der fortsætter gennem et groft filter videre ud i kloakken.

 • Når kværnen er færdig
  Det kan nemt høres, når madaffaldet er kværnet færdigt. Kværnen skal da køre endnu et par sekunder med vandet løbende. Derefter er kværnen renset og helt fri for lugtgener.

 • Koldt vand
  For at kværnen kan fungere optimalt, skal der anvendes koldt vand; dels fordi det hjælper med at køle motoren ned, dels fordi animalsk fedt lettere kan kværnes, når det er koldt.

 • Anvendelse af køkkenvasken
  Man kan vaske op, skylle af osv. i vasken nøjagtigt som uden en køkkenkværn, afløbet fungerer helt normalt, blot vil de smårester, der til enhver tid vil være i vandet blive samlet i kværnen og derefter kværnet med, når kværnen tændes.
 • Vedligeholdelse
  Kværnen rengør sig selv ved almindelig drift. Behøver ikke kemisk rengøring. Skulle der opstå lugtgener, hvis man fx har glemt at lade vandet løbe eller der sidder genstridige rester i afløbet, kan man køre en citron igennem kværnen. Dette fjerner eventuelle rester og lugtgener.

 • Anvendelsesområder
  Både private husholdninger, storkøkkener og restauranter kan med fordel anvende køkkenkværn. Køkkenkværnene findes naturligvis i forskellige størrelser afhængig af det behov, husholdningen har. Som standard fører vi tre modeller.
 • Levetid
  Køkkenkværnene er blevet produceret i over 60 år og har for længst overstået diverse "børnesygdomme". Man regner med, at en køkkenkværn ved normal brug har en levetid på mindst 10 år.

 • Sikkerhed
  En køkkenkværn indeholder ingen knive, og de bevægelige dele er ikke skarpe, hvilket garanterer for sikkerheden. Selv børn, der kommer til at putte fingrene ned i kværnen, mens den kører, vil blot mærke et slag over fingrene, der nok skal få dem til at hive fingrene til sig. Man bør dog afholde sig fra at stikke fingre eller redskaber ned i kværnen for at skubbe affald længere ned.

 

Sådan installere du køkkenkværnen:

Montering af køkkenkværn
   Afmonter vandlåsen og det siddende afløb under køkkenvasken. Gem delene.

Afmonter bundflangen i køkkenvasken. Rengør kanten omkring hullet for snavs. Tilbage bør der nu kun være en køkkenvask med hul i bunden og et afløbsrør i køleskabet.

Køkkenkværnens bundflange påføres en gummipakning og sættes ned  igennem afløbshullet i køkkenvasken.

Læg et viskestykke i bunden af køkkenvasken hen over afløbshullet. Læg køkkenkværnen på viskestykket over bundflangen. Her skal den fungere som "vægtklods".

Under køkkenvasken sættes nu følgende på bundflangen i nævnte rækkefølge:

Gummipakning + trekantflange uden skruer + trekantflange med skruer + låsering
Låseringen skubbes helt op på flangen indtil den sætter sig i det spor, der er i flangen. Herefter spændes de 3 skruer på "trekantflangen med skruer" op mod "trekantflangen uden skruer".

Skruerne skal spænde på vingerne af "trekantflangen uden skruer".

Når ovenstående er udført, er selve flangemonteringen færdig. Det er samtidig fundamentet til fastgørelse af køkkenkværnen.

Køkkenkværnen kan nu fjernes fra bunden af køkkenvasken for installation under køkkenvasken.

På billedet vises, at man kan slå en prop ud midt på køkkenkværnen for tilgang af slange fra henholdvis køkkenvaskens overløb eller for opvaskemaskinens afløbsslange.
Dette anbefaler vi IKKE...

Vi anbefaler en vandlås med 2 tilslutninger for overløb/opvaske-maskine, så kan begge slanger monteres direkte på vandlåsen. (Se billede nederst) 

Køkkenkværnen set fra bunden

 1. I midten ses et tydeligt hul. Her kan medfølgende unbraconøgle bruges, hvis noget sætter sig fast i køkkenkværnen. Husk ALTID at afbryde for strømmen inden brug af unbrakonøglen.
 2. En rød firkantet knap fungerer som termosikring. Hvis køkkenkværnen overbelastes, slår termosikringen til og køkkenkværnen stopper. Lad køkkenkværnen hvile i 5 minutter og tryk så på den røde knap. Køkkenkværnen virker igen.
 3. Strømtilgang på 220-240V + jord. Her er KUN adgang for autoriseret elektrikker.
 4. model 65 og 75 kan slangen fra airswitch-knappen påsættes. Slangen skubbes ned over røret under dækkappen. Derefter vil airswitch-kontakten tænde og slukke for køkkenkværnen, hver gang man trykker på airswitch-knappen. Køkkenkværnen leveres altid i "slukket" tilstand.
Nu monteres køkkenkværnen på flangen under vasken. På "trekantflangen med skruer" ses 3 slidsker. Disse 3 slisker skal gribe køkkenkværnen. Køkkenkværnen gøres klar til fastspænding. Gummistænklappen sættes ned over kværnhuset og under den sidder metallåseringen med 3 "øjer". Køkkenkværnen løftes op mod flangen, så metallåseringen kan fange de 3 slisker. Herefter drejes metallåseringen mod højre, så de 3 tapper glider på de 3 slisker. Brug unbrakonøglen i et af de 3 "øjer" til fastspænding. Tapperne drejes så meget, at de sætter sig i hak forenden af slisken.

Denne form for montering kaldes en bajonetfatning.
Nu monteres medfølgende vinkelrør på køkkenkværnens side. Gummipakning sættes imellem køkkenkværn og vinkelrør. Spænd skruen mod den løse metalflange, som derefter presser vinkelrør og gummipakning på plads.

På vinkelrøret sættes nu vandlåsen. Vandlåsen føres over til afløbsrøret.


HUSK nu, at ved at bruge en vandlås med 2 tilslutninger for overløb/opvaskemaskine, undgår man at bruge tilgangsstudsen midt i kværnen (se billede 5).

Køkkenkværnen kan løsnes med unbrakonøglen i "øjet" på metalflangen. Derved kan køkkenkværnen drejes rundt, så slanger og vandlås ligger mest hensigtsmæssigt i køkkenskabet. HUSK altid en efterspænding af metalflangen, så den går i hak igen.

Nu er monteringen af køkkenkværnen færdig.

 

NB! Hvis køkkenvasken er med enkelt kumme anbefales følgende:

Alle medfølgende afløb til køkkenvasken skal monteres på en anden måde end det er vist på medfølgende tegning. Afløbssamlingen/tegningen har ikke taget forbehold for, at der monteres en køkkenkværn i køkkenvasken. Nogle gange må man forvente et tilkøb af rørdele afhængig af køkkenvask. Overløbet i køkkenvasken kan for det meste klares med en meter 1" armeret haveslange og 2 spændebånd. 

 

 

Hvis køkkenvasken er med 2 kummer anbefales følgende:

Et grenrør, som skal sidde i afløbsrøret der fører vandet ud af huset. 2 vandlåse. Den ene monteres på køkkenkværnen og den anden monteres på afløbet under den kumme, som ingen køkkenkværn har monteret. Begge vandlåse føres hen til grenrøret.

 

 

 

 

 

 

 

Vi anbefaler
TILMELD NYHEDSBREVET