Når du skal i gang med at lime og fuge rundt omkring natursten er der nogle forbehold du skal tage dig. Natursten som granit, marmor og skifer kan i forskellig grad blive misfarvet, alt efter hvilken slags lim eller fugemasse du bruger.

Det er derfor vigtigt at vælge den rigtige lim og fugemasse som:

  1. Hæfter tilstrækkeligt
  2. Er kemisk neutral i forhold til naturstenen
  3. Har en speciel sammensætning så du undgår misfarvning

 

Hvordan kan jeg se misfarvningen?

Du vil kunne se misfarvningen som en svag formørkning (vådt udseende) rundt kanten hvor stenen har kontakt til fugemasse og lim. Det hedder også "udsvedning" og graden af misfarvningen afhænger af din naturstens art og porøsitet.

Der er også andre faktorer der kan være skyld i en misfarvning af din natursten. Stenens sammensætning af mineraler (ikke en sten er ens) som er kompleks og uensartet kan medføre misfarvninger alt efter hvor meget fugt stenen bliver udsat for - altså fugten kan vandre i stenen (ligesom i naturen). Derudover har pleje, vedligehold og rengøring en stor betydning - for lidt eller for meget kan også medfører misfarvninger.

Forskellen imellem en fugning og en limning

Når du skal i gang med at fuge og lime skal du først og fremmest sikre dig at produkterne du bruger er neutrale i forhold til din natursten.

Fugning af natursten 

Laver man en fugning får man en mere elastisk fuge som giver lov til mere bevægelse mellem materialerne. Når vi laver en fugning af natursten skelner vi imellem hårde, svagt-elastiske og traditionelle elastiske fugemasser. 

Limning af natursten

Laver man en limning får man en hård limfuge som ikke vil kunne give sig. Når vi laver en limopgave vurdere vi limens styrke i forhold til konstruktionens udformning og kravet til limstyrke.

Rådgivning

Kontakt os på mail falkegranit@falkegranit.dk eller på telefon 4825 1233 - så hjælper vi dig til at finde den rigtige løsning.

Vi anbefaler
TILMELD NYHEDSBREVET