Brosten er tilhuggede natursten. Som regel er materialet granit eller sandsten, brosten af basalt og gnejs ses også. Navnet "brosten" skyldes, at de bliver brugt til at lave brolægning. De må skelnes fra de noget mindre chaussesten, der har samme anvendelse.

I de seneste år er brosten kommet i brug igen. De er bestandige, og med det rette håndelag kan de bruges til belægning med stor holdbarhed over for både tryk og vrid. Da de heller ikke ødelægges af vejsalt, foretrækker man ofte dette materiale til finere stabilisering af veje og pladser.

Brosten bruges hvor der ønskes en stærk og robust belægning. F.eks. overkørsler, rundkørsler, pladser, som kant afslutning. Til opmuring af støttemur. Brosten giver en belægning der holder til stor slid og tung kørsel.

0 anmeldelser

Kløvet brosten

1.917,50
0 anmeldelser

Kløvet brosten

14,75